Onze missie

Het leven heeft af en toe pittige kanten. Is het niet door corona-beperkingen dan is het wel door beperkingen die jezelf oplegt of een overvolle agenda. De wereld anno 2022 kent al met al vele uitdagingen. Een pandemie, maatschappelijke verdeeldheid en een klimaatcrisis. En dan leven we ook nog in een prestatiemaatschappij gestuurd op resultaten, waarbij het individu boven het geheel lijkt te gaan. De wereld is in disbalans omdat het individu in disbalans is.

We raken daardoor alsmaar meer vervreemd van onze ware natuur. Er worden hoge eisen aan je gesteld. Is het niet op het werk of tijdens je opleiding, dan is het wel binnen je gezin en/of je sociale kring. De pandemie heeft die druk zelfs verhoogd. We verwaarlozen de natuur van Moeder aarde, maar ook onze innerlijke natuur. Niet gek dat mensen zijn opgebrand of lopen te kloten met het leven. Time for a change! YUGO wil je helpen die ballast af te werpen, als een luchtballon die opstijgt. Door te spelen en te ontdekken. Van moeten presteren naar mogen zijn. Niet, ‘We verwachten dit en dat van je!’, maar ‘Hé man tof dat je er bent!’ Nice to meet you!